Lär er hantera hot och våld på arbetsplatsen

Vi är experter på att hantera hot på arbetsplatsen och att förbereda er personal på kriser som kan uppstå i samband med hot, våld och andra traumatiska händelser som inträffar på arbetsplatsen.

Utsätts ni eller riskerar ni att utsättas för hot på arbetsplatsen?

Gör som bland andra Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket gjort, utbilda er personal med vårt utbildningsmaterial.


Interaktiv utbildning

Ett kostnadseffektivt sätt att utbilda er personal. Ett utbildningsmaterial ni inte hittar någon annanstans.

Lärarledd utbildning

Kombineras gärna med den interaktiva utbildningen när problemen är lite större och ni vill fördjupa utbildningen.

Instruktörsutbildning

Vi utbildar personer hos er som i sin tur utbildar er personal. Ett kostnadseffektivt alternativ hos större organisationer/företag.

Utbildningsmaterial

Vi har ett unikt utbildningsmaterial med en vetenskaplig grund. Materialet kan anpassas efter era behov.


Kostnadsfri nulägesanalys

Vi genomför alltid kostnadsfria nulägesanalyser ute på arbetsplatserna för att se vilket behov din arbetsplats har för utbildning och hantering av hotfulla situationer. Ring oss redan idag för att hitta en tid som passar!

Mer information om Fortitude Education

Vi på Fortitude Education har en gedigen specialistkunskap inom de områden som vi arbetar med. Kunskapen har byggts upp genom såväl akademiska studier som genomgångna specialkurser med tydlig inriktning mot våra olika kompetensområden. Den är dessutom väl förankrad i praktisk erfarenhet av att möta och hantera hot och också genom erfarenhet av situationer som har varit potentiellt traumatiserande. Vi har tillhandahållit stöd till personer som blivit psykologiskt belastade samt utbildat på dessa områden under många år. Erfarenheten kommer från arbete inom Polisen, Försvarsmakten och andra myndigheter, företag och organisationer.

 

Vi har under många år arbetat inom Polisen med utbildning på nationell nivå i att hantera allt från kriser till lågintensiva och extrema hot och med att på olika organisatoriska nivåer stödja i att hantera sin psykosociala arbetsmiljö. Vi har också infört nya koncept för hantering av svåra situationer och konflikter. Om och om igen har relevansen i dessa koncept verifierats från personal verksamma på fältet.

Olov Larsson

Olov Larsson

Kontaktperson

Kontakta mig direkt på telefonnummer 0708 30 33 69 eller använd kontaktformuläret här bredvid så återkommer jag.

Kontakta mig!

Vill du bli kontaktad av oss gällande våra produkter och tjänster kan du enkelt fylla i dina uppgifter nedan så återkommer jag inom kort.